First NameSerena
Last NameBotta
UnitTorino
Emailserena.botta(at)igg.cnr(dot)it
RoleFellowship